Πρόσκληση Συμμετοχής

Σχεδιασμός Εμφάνισης, Αναζήτηση και Αναφορές στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών


 

Αγαπητοί συνεργάτες, 

 

η  ΕΔΥΤΕ  (Εθνικό Δίκτυο Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας), σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναπτύσσει το πληροφοριακό σύστημα  «Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών». Ο στόχος του έργου είναι να καταγραφούν οι διαδικασίες που πραγματοποιούνται στον Δημόσιο τομέα, είτε αυτές είναι προσφερόμενες υπηρεσίες σε πολίτες, νομικά πρόσωπα και άλλους φορείς, είτε είναι εσωτερικές διαδικασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο λειτουργίας των φορέων.  Αυτή τη στιγμή η ομάδα της ΕΔΥΤΕ έχει αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό το κατάλληλο λογισμικό για την καταγραφή και διαχείριση των διαδικασιών.

 

Επειδή θεωρούμε τη γνώμη σας σημαντική στα θέματα αυτά, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ένα design sprint όπου θα μας προτείνετε  -βάσει της εμπειρίας και των αναγκών σας- τις βέλτιστες λύσεις για:

 

  • Τον βέλτιστο τρόπο αναζήτησης μιας διαδικασίας του ΕΜΔ. (εδώ περιλαμβάνεται και η βέλτιστη κατηγοριοποίηση των διαδικασιών ώστε να βρίσκονται εύκολα)

  • Τη βέλτιστη εμφάνιση μιας διαδικασίας που επιλέχθηκε τόσο σε περιβάλλον επιτραπέζιου ή φορητού υπολογιστή (16:9), όσο και σε περιβάλλον κινητού τηλεφώνου (9:16). Αυτό αφορά στην καλύτερη δυνατή άντληση από τους πολίτες όλων των διαθέσιμων πληροφοριών που περιλαμβάνει μία διαδικασία (δικαιολογητικά, επιλεξιμότητα, τρόπος που εκτελείται, τόπος και άλλες πληροφορίες)

  • Τον βέλτιστο τρόπο αναφορών για την εκτέλεση μιας διαδικασίας, όταν αυτή δεν υλοποιείται με τον αναμενόμενο τρόπο από τους δημόσιους φορείς

Δομή του Design Sprint

Αριθμός συμμετεχόντων: 8-10

Αριθμός συμμετεχόντων από ΕΔΥΤΕ: 2 με 3

Ημερομηνία (προτεινόμενη): 14 με 18 Σεπτεμβρίου 2020

Τρόπος συμμετοχής: Σειρά Τηλεδιασκέψεων  μέσω της Πλατφόρμας e:Presence

Αριθμός και διάρκεια συναντήσεων: 2 συναντήσεις, από 1,5 ώρα διάρκεια η κάθε συνάντηση.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση με τα στοιχεία σας.

Το Δημόσιο Αλλάζει. Συν-διαμορφώστε το!